പഴയങ്ങാടി ലൈവ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറുപത്തിയഞ്ച് വാട്സ്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ആൻഡ്രോയ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ , ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, ടെലിഗ്രാം, യൂട്യൂബ്- അമ്പതിനായിരത്തോളം സ്നേഹമുഖങ്ങൾ ♥️!! പഴയങ്ങാടിയുടെ മനസറിഞ്ഞ് അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് പഴയങ്ങാടി ലൈവ് ഓൺലൈൻ 🖤🤍

PAYANGADI WEATHER

Our Team

Varun Chengal - Developer (Website & Application), News Desk, Online Promoter
Contact : +91 70257 11221
               : +91 82810 13994

Alden Battistyuta Fernandes - News Desk, Online Promoter
Contact: +91 83018 41412

Balasubrahmanyan Puthiyillam - News Desk, Online Promoter
Contact: +91 83018 38412

Nikhil K - Video Editor, Online Promoter

Vishnu C - News Desk
+91 83018 34812

Sujith SR - Online Promoter

Akash Ashok - Online Promoter

______________________ALSO_____________________

Follw Us

✅Facebook: https://www.facebook.com/payangadilive

✅Website: https://www.payangadilive.com

✅Instagram: https://www.instagram.com/payangadi_live

✅Youtube: https://www.youtube.com/c/Payangadilive

✅Application: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.payangadi.live

✅Telegram: https://t.me/payangadi_live

✅ Twitter: https://twitter.com/Payangadilive

✅WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DF5yFR9HwSg3oDgNAxR5BU

✅E-mail: payangadilive@gmail.com

Web: www.mypl.ga
#MYPL